[1]
Е. Щербакова, Г. Гилев, В. Гладков, and Ю. Чернов, “PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WHEN USING ADDITIONAL LESSONS”, SWJ, vol. 2, no. 10-02, pp. 115–119, Nov. 2021.