Щербакова, Е., Г. Гилев, В. Гладков, and Ю. Чернов. “PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WHEN USING ADDITIONAL LESSONS”. SWorldJournal, vol. 2, no. 10-02, Nov. 2021, pp. 115-9, doi:10.30888/2663-5712.2021-10-02-008.