PERFORMANCE OF YOUNG RABBITS UNDER THE ACTION OF AN ENZYME PREPARATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-03-02-005

Keywords:

0

Metrics

Metrics Loading ...

References

Плесовских Н. Ю. Использование ферментных препаратов в пшенично- ячменных кормосмесях при выращивании цыплят–бройлеров. Омск, 1999 - 16с.

Фаритов Т. А. Использование кормовых добавок в животноводстве / Т. А. Фаритов. – Уфа.:БГАУ,2002 С.84-105.

Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга: ГУЛ Облиздат, 1999 С.255- 259.

Ібатуллін І. І., Жукорський О. М., Бащенко М. І., та ін. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві. Київ: Аграр. наука, 2017.

с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос. 1969. 256 с.

Циганчук О. Б. Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies № 20 Випуск 84. С. 171-174.

Kucheriavyi V.P., Vanzhula Y.I., Shtenska O.B. Effect of feeding new prebiotic preparation on the performance of young rabbits. Аграрна наука та харчові технології, 2016. Випуск 3. С. 65-71.

Кучерявий В. П., Штенська О. Б. Морфологічні показники кролі відгодівельного молодняку кролів при згодовуванні бактеріального препарату. Іноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції 2017. С. 199-201.

Кучерявий В. П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І.. Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. 2016. Т. 18, № 2. С. 124-128.

Published

2020-02-28

How to Cite

Чудак, Р. (2020). PERFORMANCE OF YOUNG RABBITS UNDER THE ACTION OF AN ENZYME PREPARATION. SWorldJournal, 2(03-02), 72–79. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-03-02-005

Issue

Section

Articles