ELECTRICAL ENGINEERING IN HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-03-02-028

Keywords:

hydrotechnical construction, use of electrical engineering, hydrotechnical structures, use of electricity.

Abstract

The paper analyzes the use of electrical engineering in hydraulic engineering. Features of hydrotechnical construction are described. Attention is drawn to the fact that modern generation, transmission, distribution and use of electrical energy are mainly

Metrics

Metrics Loading ...

References

Библюк Н.І. Науково-технічні аспекти запобігання негативному впливові господарської діяльності на довкілля / Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Мачуга О.С. // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. – № 1 (27). – С. 3-9.

Електротехніка у будівництві: підручник / [А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова] ; за ред. В. М. Охріменка ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 444 с

Мачуга О.С. Параметри навантаженості та паводкової стійкості гірських рік / Мачуга О.С., Шевченко Н.В. // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. – № 2(28). – С. 33-39.

Мачуга О.С. Порівняльний аналіз стану та параметрів навантаженості гідроспоруд гірських річок / О.С. Мачуга // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць.– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009.– Вип. 19.5. – С.71-80.

Проектування, будівництво та експлуатація річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України : методичні вказівки. – Івано-Франківськ : Вид-во "Галдор-прогрес", 2002. – 165 с

Тамм И. Е. Основы теории электричества [Текст]: учеб. пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 615 с.

Титаренко М. В. Електротехніка [Текст]: навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 240 с.

Published

2020-02-28

How to Cite

Заводянний, В. (2020). ELECTRICAL ENGINEERING IN HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION. SWorldJournal, 2(03-02), 42–45. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-03-02-028

Issue

Section

Articles