METHODS OF PRODUCT DISTRIBUTION OF ENTERPRISES ENGAGED IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES: ESSENCE AND FEATURES OF PLANNING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-03-047

Keywords:

 product distribution, product distribution planning, distribution channels, sales activities

Abstract

 Today, sales activities are the key component of the competitiveness of almost every enterprise engaged in foreign economic activities. In modern economic conditions and the intensification of globalization, more and more attention is paid to the distrib

Metrics

Metrics Loading ...

References

Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 495 с

Абрамович І. А. Політика розподілу споживчих товарів. Агросвіт. 2016. № 23. С. 28–32.

Хрупович, С. Є. Теоретичні аспекти побудови системи управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві [Текст] / С. Хрупович, Т. Борисова // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 3. – С. 34 – 38

Розумей С. Б. Методичні аспекти формування систем розподілу продукції в збутовій системі підприємства / С. Б. Розумей, І. В. Ніколаєнко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2017. - Вип. 5. - С. 125-130 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2017_5_21

Дорогань С.М., Комяков О.О. Вдосконалення системи розподілу підприємства / С.М. Дорогонь, О.О. Комяков // Актуальні проблеми економіки та управління. — 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22632

Осокіна А. В. Сучасні підходи до побудови каналів збуту бізнес-організації / А. В. Осокіна, Є. С. Снаговська // Бізнес Інформ. - 2018. - № 11. - С. 310-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_11_45

Крикавський Є. В. Формування збутової стратегії промислового підприємства / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 357-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_53

Пилипчук В.П., Данніков О.В., Савіч О.П. Побудова системи продажу на принципах гармонізації // Вчені записки: Зб. наук. праць. – Вип. 12. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 139–145

Published

2020-06-30

How to Cite

Билец, Л., & Чиркова, Ю. (2020). METHODS OF PRODUCT DISTRIBUTION OF ENTERPRISES ENGAGED IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES: ESSENCE AND FEATURES OF PLANNING. SWorldJournal, 3(04-03), 76–81. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-03-047

Issue

Section

Articles