THE PLACE OF CROSS-BORDER CLUSTERS IN THE CLASSIFICATION OF CLUSTER STRUCTURES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-03-051

Keywords:

Cross-border cluster is a form of integration of independent companies and associated institutions, which are geographically concentrated in a cross-border region, specialize in various branches and are connected with common technologies and skills and co

Abstract

Створення єдиного методичного підходу до класифікації кластерних структур є актуальним та необхідним. Він сприятиме швидшому вивченню законів та закономірностей функціонування таких інтеграційних систем, як кластери, дослідженню їх внутрішньої будови, при

Metrics

Metrics Loading ...

References

Kaliszczak L., 2009, Klaster turystyczny jako innowacyjna perspektywa polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, [w:] “Przedsiębiorstwo i Region, Konkurencyjność a Іnnowacyjność”, 1/2009, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, s. 97-106.

Добрєва Н., 2013. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні. Ефективність державного управління, 34, С. 246-253.

Жарун О. В., 2015. Теоретичні засади дослідження економічної суті кластерів. Науковий огляд, 12, Т.2, С. 589.

Жигалкевич Ж. М., 2014. Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова, Т.19, 2/3, С. 98-101.

Карапетян Е., 2011. Модернізація типології промислових кластерів. Соціально-економічні проблеми і держава, 2 (5). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20ЕУ/КафЕПіК/Карапетян%20Е.%20Т/модернізація%20типології%20промислових%20кластерів.pdf.

Кузьмін О. Є. та Саталкіна Л. О., 2013. Кластери як важливий чинник залучення інвестицій на промислові підприємства. Бізнес Інформ, 4, С. 127-134.

Пуліна Т., 2011. Класифікація кластерних об’єднань підприємств. Вісник ТНЕУ, 5-1, С. 227-236.

П’ятницька Г.Т., 2015. Класифікація кластерів у системі інформаційного забезпечення стратегії кластеризації. Маркетинг і менеджмент інновацій, 4, С. 187-208.

Черних В.В., 2014. Міжнародні кластери: економічна сутність і класифікація. Актуальні проблеми міжнародних відносин, випуск 118 (частина 1), С. 203-212.

Published

2020-06-30

How to Cite

Мищишин, О. (2020).  THE PLACE OF CROSS-BORDER CLUSTERS IN THE CLASSIFICATION OF CLUSTER STRUCTURES. SWorldJournal, 3(04-03), 48–54. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-03-051

Issue

Section

Articles