THE ROLE OF WOMAN IN THE TRADITIONAL LIFE OF UKRAINIANS AND MOLDOVANS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-03-058

Keywords:

woman, girl, Ukrainians, Moldovans, gender, traditional culture.

Abstract

. In the article on the basis of the system analysis of the basic periods in the life of women in the traditional Ukrainian and Moldovan culture the common and distinctive features of the social status and social role of women are highlighted. The

Metrics

Metrics Loading ...

References

Борисенко В. Сімейна обрядовість українців ХХ – початку ХХІ століття. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016. 256 с.

Гостеприимство – одна из важных традиций молдаван. Moldovenii. 05.02.2011. URL: http://m.moldovenii.md/ru/section/547 (дата звернення 15.03.2020).

Дерда І. Музично-пісенна творчість як фактор взаємовпливу у духовній культурі молдаван і українців. Русин. 2010. Вип. 2 (20). С. 135–141.

Dizanova A. Traditional Cultures in the Multiethnic Danube Region: Specifics of the Development. Journal of Danubian Studies and Research. 2015. № 5 (2). P. 116–124.

Дущак В. Жінка в єврейській та українській традиційній культурі. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2014. Вип. 684–685. С. 164–169.

Ігнатенко І. Роль та функції жінок похилого віку в традиційній культурі українців: соціобіологічний підхід. Етнічна історія народів Європи. 2012. Вип. 37. С. 63–66.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 271 с.

Кісь О. Українські жінки у горнилі модернізації. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 305 с.

Макарчук С. A. Етнографія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Світ, 2004. 517 с.

Муляр Н. M. Модель матері в змісті родинного виховання другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2013. Вип 6 (II). С. 91–98.

Унтілова А. В., Шарова Т. П. Українська жінка в системі шлюбно-сімейних відносин другої половини XIX – початку ХХ ст. Історіосфера: Матеріали XIII наукової конференції викладачів, здобувачів вищої освіти та молодих учених Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, 6–7 квітня 2018 р. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. С. 122–126.

Шевченко M. I. Соціально-правовий статус української жінки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2013. Вип. 14. С. 129–134.

Published

2020-06-30

How to Cite

Гончарова, Н. (2020). THE ROLE OF WOMAN IN THE TRADITIONAL LIFE OF UKRAINIANS AND MOLDOVANS. SWorldJournal, 3(04-03), 82–87. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-04-03-058

Issue

Section

Articles