IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF ELECTRIC RECEIVERS BY IMPROVING ELECTRICITY QUALITY INDICATORS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-116

Keywords:

Electric receivers, indicators of electric energy quality, energy efficiency.

Abstract

The article analyzes the operation of electric receivers in conditions of deterioration of electricity quality. The quality of electricity and the consequences of its deterioration have a complex impact on the operation of electrical equipment The amount

Metrics

Metrics Loading ...

References

Авторське свідоцтво СССР №1171299 МКИ В24В39/00, видане 07.08.85р., бюл. №29.

Авторське свідоцтво СССР № 1243934 МКИ В24В39/00, видане 25.02.85р.

Алгоритм комбінованого технологічного процесу утворення мікронаправляючих на поверхнях поліграфічного обладнання / П.О.Киричок, М.В.Коробка Технологія і техніка друкарства, 2019, №4, (66), с. 4-15,

Підвищення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання / М. В. Коробка // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3(65). – С. 64–71.

Технологія і техніка друкарства, 2005, №2, «Комплексна оздоблювально-зміцнююча обробка, П.О.Киричок, О.І.Хмілярчук, с.73-78.

Металлические поверхности и пленки, Е.М.Руденко, В.Е.Панарін, П.О.Киричок, с.993-1004, Зміцнення поверхні сталі 45 йонним азотуванням у геліконновому розряді.

Eastern-European Journal of enterprise technologies, O.Paliuch, P.Kyrychok, R.Trishchuk, M.Korobka, E.Dziadyk, Defining, s.80-90

Рыжов Э. В. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин / Э. В. Рыжов. — К. : Наукова думка, 1984. — 340с.

Киричок П. О. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин : Монографія / П. О. Киричок, Т. А Роїк., А. В. Шевчук, А. П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — 427 с.

ISO 7274-2001

Published

2020-12-30

How to Cite

Федоров, М., Михайлов, И., Галущак, И., Курляк, П., & Михайлов, Н. (2020). IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF ELECTRIC RECEIVERS BY IMPROVING ELECTRICITY QUALITY INDICATORS. SWorldJournal, 6(06-06), 12–15. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-116

Issue

Section

Articles