SWOT-ANALYSIS OF THE TRANSPORT ENTERPRISES SAFETY PROGRAMS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-138

Keywords:

 project and program management, transport, transport safety programs, SWOT analysis

Abstract

 The paper discusses a way to improve the level of security of transport enterprises by implementing projects and security programs. The use of such a tool as a SWOT analysis will help assess the external and internal environment of the enterprise and inc

Metrics

Metrics Loading ...

References

Патрахина Т.Н. SWOT-анализ как инструмент планирования стратегии образовательной организации // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №2 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF/08PVN215.pdf

Шкуліпа Л. В. Застосування SWOT-аналізу для оцінки доцільності проведення реструктуризації на залізничному транспорті України / Л. В. Шкуліпа // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 168-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_28.

Огневий В. О. Моделювання стратегій розвитку виробництва через трансформацію на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554" / В. О. Огневий // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2012. - Вип. 10. - С. 186-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_10_35.

Хрутьба В.О. Особливості організації перевезень на міських маршрутах м. Києва за еколого-економічним показниками / В.А. Хрутьба, О.В. Спасіченко // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2017. – Вип. 1 (37).

Семенцова О. В. Застосування SWOT-аналізу в системі управління конкурентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів / О. В. Семенцова, Ю. О. Крихтіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2018. - Вип. 31. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_31_13.

Карась О. О. Застосування SWOT-аналізу при дослідженні ринку транспортних послуг / О. О. Карась, Р. С. Бугаєвський // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 23-24. - С. 30-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_23-24_7.

Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.В. Липчука. — К. : Академвидав, 2008. — 216 с. — (Альма-матер)

Published

2020-12-30

How to Cite

Лысак, Р. (2020). SWOT-ANALYSIS OF THE TRANSPORT ENTERPRISES SAFETY PROGRAMS. SWorldJournal, 6(06-06), 81–86. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-138

Issue

Section

Articles