METHODICAL APPROACHES TO CASH FLOW MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF CORPORATE TYPE VALUE ASSESSMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-143

Keywords:

cash flow, discount rate, cost of capital, investments, securities, income, risk.

Abstract

The article considers analytical indicators of cash flow management of a corporate enterprise. The main methods of determining the discount rate with justification of their feasibility in assessing the value of corporate-type enterprises are analyzed. It

Metrics

Metrics Loading ...

References

Корнєва Н. О., Барабан Т. В. Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств. Молодий вчений. 2018. № 5 (1). С. 298–302.

Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності. Міжнародний науковий журнал. 2017. Вип. 1-2. С. 67–85.

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб`єктів господарювання : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник та ін. Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2007. 286 с.

Гук О. В., Гришенко А. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування. Економічний простір. 2012. № 68. С. 173–179.

Піскунова Н. О. Удосконалення науково-методичного обґрунтування аналізу грошових потоків підприємств. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 122–131.

Чубук Л. Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. № 10 (151). 2013. С. 51–57.

Григораш Т. Ф. Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 281–286.

Published

2020-12-30

How to Cite

Артимоновая, И., Герасименко, И., & Гутко, Л. (2020). METHODICAL APPROACHES TO CASH FLOW MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF CORPORATE TYPE VALUE ASSESSMENT. SWorldJournal, 6(06-06), 117–125. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-06-143

Issue

Section

Articles