CADASTRATION OF STRICT PROTECTION LANDS. INFORMATION INTERACTION OF CADASTERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-028

Keywords:

cadastre, nature reserve fund, State land cadastre, Cadastre of nature reserve fund, information interaction, lands of strict protection.

Abstract

 The article studies the current state of cadastre of lands of strict protection and information interaction of the State Land Cadastre with the State Cadastre of Territories and Objects of the Natural Reserve Fund. The main problems of filling the inform

Metrics

Metrics Loading ...

References

Території та об’єкти ПЗФ України. Система природоохоронних територій. URL: http://pzf.menr.gov.ua (дата звернення 01.03.2021).

Петраковська О.С., Богатир Д.В. Типологія просторової організації земель суворої охорони ПЗФ. Сучасний рух науки: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конференцї " м. Дніпро, 2019 р. Дніпро 2019. Том 3. С. 18-23.

Пащенко В.М. Кадастрування земель. Нариси історії, теорія, методологія: монографія. Ніжин: ТОВ «Аспект – Поліграф», 2012. 352 с.

Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р. №3613-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text (дата звернення 01.02.2021).

Публічна кадастрова карта. Головна сторінка: веб-сайт. URL: http://wikimap.dzk.gov.ua/wiki (дата звернення 28.02.2021).

Публічна кадастрова карта України. URL: https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all (дата звернення 05.03.2021).

Петраковська О.С., Богатир Д.В. Кадастрування земель природно-заповідного фонду. Аналіз наповнення відомостями про об’єкти природно-заповідного фонду в публічній кадастровій карті України. "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути": матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конференцї " (2 лютого 2021 р.) Дніпро 2021. Том 2.

С. 204-207.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. №2456-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (дата звернення 05.03.2021).

Інспекційний портал. Перевірка №1465318. Загальні дані з плану перевірок Природного заповідника «Древлянський». URL: https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=1465318&document_violation_sort_135269=is_violation_corrected (дата звернення 05.03.2021).

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.02.2005 р. № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05#Text (дата звернення 05.03.2021).

В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І.Казімір. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навч.посіб. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2012. 268 с.

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. № 483. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2013-%D0%BF#Text (дата звернення 01.03.2021).

Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13.04.2020 р. № 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text (дата звернення 06.03.2021).

Published

2021-03-31

How to Cite

Петраковська, О., & Богатырь, Д. (2021). CADASTRATION OF STRICT PROTECTION LANDS. INFORMATION INTERACTION OF CADASTERS. SWorldJournal, 3(07-03), 105–113. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-028

Issue

Section

Articles