TECHNOGENIC DANGER ‑ RADIOACTIVE CONTAMINATION OF PLANT PRODUCTS

Authors

  • Iryna Reus National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine https://orcid.org/
  • Alina Kudryavytska National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2888-1981
  • Alina Pylypko National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-09-01-011

Keywords:

decontamination, soil, contamination, harvest, disease

Abstract

The important task of radiological defence is minimization of the dose loading on a population. His decision is possible due to creation rows of events, that is sent to prevention, liquidation and reduction of possible consequences of contamination of pro

Metrics

Metrics Loading ...

References

Фурдичко О. І., Ковалів О. І. Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси – основа якості життя і здоров’я людини. Агроекологічний журнал. 2013. № 4. С. 7–12.

Гудков І. М., Гродзинський Д. М. Особливості формування поглинених доз та віддалені радіобіологічні ефекти у сільськогосподарських рослин на забруднених радіонуклідами територіях. Вісн. ДААУ. 2001. № 1. С. 8–12.

Хоменко І. М. Гігієнічна оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування та стану й ефективності забезпечення населення радіоактивно забруднених територій чистими продуктами харчування. Медичні перспективи. 2011. №2. С. 118–123

Тараріко О.Г., Сорока В.І. Сучасні деградаційні процеси та еколого–агрохімічний стан сільськогосподарських земель України / Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002.– 296 с.

Прилипко В. А., Озерова Ю. Ю. Соціальна поведінка, орієнтації та здоров’я населення на радіоактивно забруднених територіях. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 2. С. 19–30.

Published

2021-09-30

How to Cite

Реус, И., Кудрявицкая, А., & Пилипко, А. (2021). TECHNOGENIC DANGER ‑ RADIOACTIVE CONTAMINATION OF PLANT PRODUCTS. SWorldJournal, 1(09-01), 56–59. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-09-01-011

Issue

Section

Articles