ADAPTED MODELING CHARACTERISTICS DETERMINING THE CONDITIONS DEVELOPMENT OF THE STREET AND ROAD NETWORK MUNICIPAL ESTABLISHMENTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-09-01-029

Keywords:

adapted modeling, traffic flows, interpolation diagram, street and road network

Abstract

The method of adapted modeling of potential of transport routes in the environment of street and road network (VDM) is carried out in the work. The obtained scientific results presented in this work are that: the analysis of the assessment of the level of

Metrics

Metrics Loading ...

References

Імплементація парадигми сітілогістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах раціонального природокористування : звіт про НДР : (держбюджет, заключний) / ДВНЗ «ПДТУ», Каф. технології міжнародних перевезень та логістики ; керівник роботи Губенко В. К.; викон. : Лямзін А. О. [та ін.]. – Маріуполь, 2014. – 239 с. – № ГР 0113U001330. – Інв. № 0113 U 001330

Сталезбереження довкілля в умовах розвитку транспортної логістики Приазов'я : звіт про НДР : (держбюджет) / ДВНЗ «ПДТУ», Каф. технології міжнародних перевезень та логістики ; керівник роботи Губенко В. К.; викон. : Лямзін А. О. [та ін.]. – Маріуполь, 2010. – 174 с. – № ГР 0307 U 003331. – Інв. № 0307 U 003331

Данчук В. Д., Бакуліч О. О., Сватко В. В. Визначення ефективного автомобіля як характеристики транспортного потоку за допомогою методу аналізу ієрархій // Вісник Національного транспортного університету : наук.-техн. зб. – Київ: НТУ, 2013. – Вип. 26, ч. 2. – С. 123-127.

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 4 : Організація дорожнього руху / Е. В. Гаврилов [та ін.]; заг. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : Знання України, 2007. – 452 с.

Губенко В. К., Лямзин А. А., Губенко О. В. Эффективность системы обеспечения экологической безопасности муниципальных транспортных систем. ELPIT 2009: сб. тр. Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: II Международный экологический конгресс (Тольятти, 24–27 сентября 2009 г.) / Тольяттинский гос. ун-т. – Тольятти, 2009. – Т. 2. – С. 189-193.

Губенко В. К., Лямзин А. А., Помазков М. В. Механизм «Городская логистика» в системе обеспечения экологической безопасности муниципального транспорта. ELPIT 2013: сб. тр. Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов : VI Международный экологический конгресс (Тольятти, 18–22 сентября 2013 г.) / Тольяттинский гос. ун-т. – Тольятти, 2013. – Т. 5. – С. 86-90.

Published

2021-09-30

How to Cite

Захаренко, Н., Лямзин, А., Сухорутченко, А., & Андрусенко, А. (2021). ADAPTED MODELING CHARACTERISTICS DETERMINING THE CONDITIONS DEVELOPMENT OF THE STREET AND ROAD NETWORK MUNICIPAL ESTABLISHMENTS. SWorldJournal, 1(09-01), 78–86. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-09-01-029

Issue

Section

Articles