PRACTICAL VALUE OF ANTI-CRISIS ENTERPRISE MANAGEMENT IN WAR AND POST-WAR IN UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-02-009

Keywords:

anti-crisis management, methods of anti-crisis management, liquidity, solvency, autonomy

Abstract

Anti-crisis management is management that can be used to assess the likelihood of the crisis itself, taking into account external and internal factors, to predict possible losses and risks, and to minimize possible deterioration by developing effective to

Metrics

Metrics Loading ...

References

Борзенко В. І. Б82 Антикризове управління: навчальний посібник / В. І. Борзенко – Х. : Видавництво Іванченка. І С., 2016. – 232 . с (дата звернення: 10.05.2022).

Довгань Д.А. Антикризове управління як спосіб запобігання та упередження неплатоспроможності корпорації / Д.А. Довгань // Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 152-156 (дата звернення: 13.05.2022).

Шапурова О.О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління / О.О. Шпурова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво: зб.наук.праць. – Запоріжжя, 2009. – № 1 – С. 228-232. (дата звернення: 15.05.2022)

Published

2022-05-30

How to Cite

Марачевская, А. (2022).  PRACTICAL VALUE OF ANTI-CRISIS ENTERPRISE MANAGEMENT IN WAR AND POST-WAR IN UKRAINE. SWorldJournal, 2(13-02), 8–13. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-02-009

Issue

Section

Articles