USE OF KRYVYI RIH MINING AND INDUSTRIAL LANDSCAPES FOR VARIOUS TYPES OF SPORTS TOURISM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-005

Keywords:

Mining landscapes, sports tourism, technogenic tourism, hiking tourism, mountain tourism, speleological tourism, cycling tourism.

Abstract

 Sports tourism is one of the areas of active recreational activities in the structure of mass leisure development. Ensuring sports tourism requires finding and substantiating new areas for hiking routes, expanding the training base with new suitable faci

Metrics

Metrics Loading ...

References

Denysyk H.I. Kryvbas – unikalnyi polihon dlia vyvchennia promyslovykh landshaftiv Ukrainy. Teoretychni, rehionalni, prykladni napriamy rozvytku antropohennoi heohrafii ta landshaftoznavstva. Mater. II mizhnar. nauk. konf. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim, 2005. P. 89-91.

Kazakov V.L. Antropohenni landshafty Kryvbasu. Riznomanittia landshaftnykh kompleksiv Ukrainy ta shliakhy yikh ratsionalnoho vykorystannia i zberezhennia: metodolohichni i prykladni aspekty. Zb. nauk. prats. Kyiv, 2000. P. 41-46.

Kazakov V.L. Kariery. Vidvaly. Provaly. Kraieznavstvo. Heohrafiia. Turyzm. № 45. 2005. P. 16-23.

Kolotukha O.V. Sportyvni rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy. K.: Federatsiia sportyvnoho turyzmu Ukrainy, 2006. 208 p.

Metodyka vyznachennia katehorii skladnosti turystskykh sportyvnykh marshrutiv. Sportyvnyi turyzm. K.: Federatsiia sportyvnoho turyzmu Ukrainy. 2002. №2. P. 39-61.

Published

2022-06-30

How to Cite

Шиян, Д., Лакомова, О., Карпенко, Т., & Сопов, Д. (2022). USE OF KRYVYI RIH MINING AND INDUSTRIAL LANDSCAPES FOR VARIOUS TYPES OF SPORTS TOURISM. SWorldJournal, 1(14-01), 67–72. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-005

Issue

Section

Articles