WAYS TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL RISKS OF THE BLACK SEA REGION IN CONDITIONS OF TURBULENCE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-01-078

Keywords:

environmental risks, turbulence, region, social events, environmental safety, sustainable development, environmental insurance.

Abstract

The topic of reducing environmental risks in the Black Sea region in turbulent conditions is very relevant, as environmental problems have become one of the most important issues of our time. The purpose of this article is to research theoretical and prac

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бурбан О.В., Кривов’язюк І.В. Вплив турбулентності зовнішнього середовища на прийняття інвестиційних рішень. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 17. С.29-33

Євдоченко О.О. Турбулентність глобального економічного середовища: теоретичні аспекти і практичний прояв. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/5535/112-119.pdf?sequence=1

Системне управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектору економіки: монографія / за заг. ред.. О.П. Павленко, А.Л. Розмарина. Миколаїв: ФОП Швець В.М.2022. 120 с.

Хилько М. І. Екологічна безпека України: навч. посібник. К., 2017. 267 с.

Основи стійкого розвитку: навч. посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 654 с.

Європейське агентство з охорони довкілля. Офіційний сайт: https://www.eionet.europa.eu/gemet/uk/concept/2997

Екологічний бюлетень щодо війни в Україні. URL: http://surl.li/

Розмарина А.Л. Проблеми розвитку екологічного страхування // Вісник ОДЕКУ: Наук. Журнал. Вип.3. Одеса: Вид.»ТЕС», 2009. С.55-62.

Екологічне страхування: світовий досвід та перспективи в Україні. URL: http://surl.li/gmdsu

Указ Президента України від 23 березня 2021 року N 111/2021 «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації». URL: https://www.president.gov.ua/documents/1112021-37505

Published

2023-03-30

How to Cite

Павленко, О., Розмарина, А., Хоу, Б., & Павленко, А. (2023). WAYS TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL RISKS OF THE BLACK SEA REGION IN CONDITIONS OF TURBULENCE. SWorldJournal, 1(18-01), 133–139. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-01-078

Issue

Section

Articles