PRACTICAL AND COMPETENTIAL APPROACHES AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-028

Keywords:

praxeological competence approach, music teacher, adaptation, educational process

Abstract

The article highlights the practical and competence approaches as a methodological basis for the professional training of future music teachers. The author reveals the practical approach from the point of view of practice-oriented activity of a music teac

Metrics

Metrics Loading ...

References

Алексеева О.Ф. Индивидуально-психологический фактор адаптации субъекта учебной деятельности:Київ: Наука. 1995. С. 23.

Козир А.В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія / А.В. Козир. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2008. 380 с.

Кондрашова Л.В. Професійна позиція учнів / Л.В. Кондрашова // педагогіка вищої та середньо школи: Збірник наукових праць / гол. ред. – проф. Буряк В.К. Кривий Ріг: КДПУ. 2008. № 21. С. 498.

Романова О.В. Модель формирования профессиональной компетентности учителя / О.В. Романова // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / за ред. Доктора пед. наук, проф. З.П. Бакум. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». 2012. № 35. С. 413.

Падалка Г.М. Музична освіта в Україні: концептуальні аспекти / Г.М. Падалка // Теорія і методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки. Колективна монографія / під наук. ред. А.В. Козир. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2010. С. 21-56.

Педагогічні принципи як праксіологічна основа методики формування музично-педагогічного професіоналізму у процесі диригентсько-хорової підготовки вчителя музики. Музично-педагогічний професіоналізм вчителя мистецтва: історія, методологія, освітня практика :Авт кол.; за заг.ред. Н.А.Сегеда. Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 2016. С.105-113.

Світайло С. Методика роботи з дитячим хоровим колективом : навч.- метод. посібник для студ. вищих навч. закладів III–IV рівня акредитації. – К. : Унів. коледж Київського університету ім. Бориса Грінченка. 2016. С. 140.

Published

2023-03-30

How to Cite

Мітєва, А., & Врубель, Г. (2023). PRACTICAL AND COMPETENTIAL APPROACHES AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS. SWorldJournal, 3(18-03), 188–193. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-028

Issue

Section

Articles