IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF SOCIAL AND HYGIENE MONITORING OF DRINKING WATER BY THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION IN THE INDUSTRIAL REGION OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-01-023

Keywords:

Chloroform, drinking water, monitoring

Abstract

The work presents the results of research based on the hygienic assessment of laboratory studies of water from a surface water source, as well as drinking tap water consumed by the population of the industrial region of Ukraine, the analysis of cancer in

Metrics

Metrics Loading ...

References

Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення. Наказ МОЗ України від 02.05.2022 № 721. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text

Загороднюк К.Ю. Шляхи забезпечення населення України якісною питною водою / К.Ю. Загороднюк, С.Т. Омельчук, М.Г. Новіков та інш. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матер. ХV з’їзду гігієністів України. – Львів, 2012. С. 287–288.

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПін 2.2.4-171-10. – К.: Офіційний вісник України. – 2010. – № 5

Зорина О.В. Новый порядок эколого – гигиенического мониторинга качество природных и питьевых вод // Екологічні науки. – 2017. - №1-2(16-17). С. 5–15.

Гаркавий С.І., Сало Т.Л., Чорнокозинський А.В. Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти впливу скиду стічних вод міст на якість поверхневих вод басейну р. Дніпро // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2010. № 27. С. 83–92.

Гуленко С.В. Гигиеническая оценка канцерогенного риска здоровью при употреблении хлорированной питьевой воды / Гуленко С.В., Прокопов В.А. // ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины", г. Киев, 2013. - № 2. С. 50.

Прокопов В.О. Хлорорганічні сполуки у питній воді: фактори та умови їх утворення / В.О.Прокопов, Г.В. Чичковська, В.О. Зоріна // Довкілля та здоров'я. - 2004. - № 2 (29). С. 70–73.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 182 «Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2006-%D0%BF#Text

Published

2023-05-30

How to Cite

Зайцев, В., & Борвінко, Е. (2023). IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF SOCIAL AND HYGIENE MONITORING OF DRINKING WATER BY THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION IN THE INDUSTRIAL REGION OF UKRAINE. SWorldJournal, 1(19-01), 110–115. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-01-023

Issue

Section

Articles