INFORMATION SECURITY RISKS ASSESSMENT FOR PERSONNEL

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-01-024

Keywords:

Risk assessment of network security, personnel evaluation criteria, employee profiling, access control, access control models, and information security of companies.

Abstract

Оцінка ризиків мережевої безпеки, критерії оцінювання персоналу, формування профілів працівників, контроль доступу, моделі контролю доступу, інформаційна безпека компаній.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю [Електронний ресурс] // Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3880/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%A1%D0%9C%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%AF.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Таченко І. А. Огляд сучасного стану питання в галузі оцінювання ризиків мережевої безпеки / І. А. Таченко, Т. І. Коробейнікова, С. М. Захаченко // Scientific Collection «InterConf», (84): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (November 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. 478 p. – С. 417-432. – ISBN 978-88-32012-34-7. DOI 10.51582/interconf.7-8.11.2021.

Кобрин М. В. Метод визначення цінності інформаційних активів організації [Електронний ресурс] / Максим Виталійович Кобрин. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.18372/2410-7840.16.7541.

Пузиренко О. Г. Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах / О. Г. Пузиренко, С. О. Івко, О. О. Лаврут, О. К. Климович // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 3. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_3_17.

Родін Є. С. Процесні підходи до моделювання у сфері управління ризиками інформаційної безпеки / Є. С. Родін // Математичні машини і системи. - 2012. - № 4. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MMS_2012_4_18

Шевцов І. Оцінка ризиків та створення ефективної системи внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / Ігор Шевцов. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://blog.liga.net/user/ishevtsov/article/33611.

Tachenko І. The basic aspects of assessment and risk remediation technological chain / І. Tachenko, Т. Korobeinikova // “Information protection and information systems security” : Materials of VIIІ-th International Scientific and Technical Conference, November 11 – 12, 2021. – Lviv: NULP, 2021 – С. 17-19. (вітч. міжнар. конф. – тези)

Психометричне профілювання [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/psychometric-profiling-uk/.

Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/788.

Контроль доступу (Access control) до інформації як один із ключових елементів інформаційної безпеки [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://bsoprivacygroup.com/gdpr-personal-data-access-control/.

Published

2023-07-30

How to Cite

Коробейнікова, Т., & Ямнич, А. (2023). INFORMATION SECURITY RISKS ASSESSMENT FOR PERSONNEL. SWorldJournal, 1(20-01), 43–51. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-01-024

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)