RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF EROSION PROCESSES ON SLOPING LANDS BASED ON DIGITAL PHOTOGRAMMETRY METHODS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-02-042

Keywords:

water erosion, landslides, orthophotoplan, height map, photogrammetry, GIS technologies, geological conditions, relief

Abstract

The article is devoted to the determination of the degree of soil erosion and the danger of landslides on sloping lands with the help of photogrammetric surveys, which are caused by natural and anthropogenic phenomena of the use of such territories for mo

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бреус Д.С., Панамаренко А.В., Костін Г.В. Моделювання водно-ерозійних процесів на території басейну низов’я Дніпра. Таврійський науковий вісник, № 109. Частина 1. 2019. С. 189–195. URL: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-1.28.

Зацерковний В., Бабій В., Скоробагатько А. Особливості автоматизованого дешифрування космознімків сільськогосподарських угідь (на прикладі Кіптівської територіальної громади). Військово-спеціальні науки. 2020. № 2(44) С. 50–53. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2217.2020.44.50-53

Ковальчук І.П., Іванов С.А., Андрійчук Ю.М. Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій. Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Львів, 2004. 112 с.

Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022–2027 роки («Довкілля – 2027»). Полтава, 2021. 138 с.

Світличний О.О. Основи ерозієзнавства. Підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. 266с.

Солом’янчук Л.Ю. Аналіз використання даних дистанційного зондування землі в сільському господарстві. Інженерна геодезія, 2017, вип. 64. С. 99-106.

Published

2023-09-30

How to Cite

Ласло, О., Чувпило, В., & Олепір, Р. (2023). RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF EROSION PROCESSES ON SLOPING LANDS BASED ON DIGITAL PHOTOGRAMMETRY METHODS. SWorldJournal, 2(21-02), 43–48. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-02-042

Issue

Section

Articles