PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF SPORTSMAN

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-044

Keywords:

coach, sportsman, training, psychological and pedagogical support, stress management, emotion control

Abstract

In this article it was done, the theoretical analysis of the psychological component of the sportsman's personality; it was found that it is necessary to control the level of stress using the following methods: relaxation, visualization, control over tho

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бершадська О.В. Емоційно-вольова сфера спортсменів підлітків. URL: https://vseosvita.ua/library/emocijno-volova-sfera-sportsmeniv-pidlitkiv-426541.html

Генов Ф. Психологічні особливості мобілізаційної готовності спортсмена. Х., 2010, 245с.

Зайцева Ю. В., Корносенко О. К., Тараненко І. В. Педагогічні умови виховання емоційно-вольових якостей волейболістів. Педагогічні науки. Полтава, 2022. Вип. 79. С. 18-23

Зайцева Ю. В., Тараненко І. В., Шостак Є. Ю. Модель формування морально-вольових якостей учнів засобами спортивних ігор. Педагогічні науки. Полтава, 2022. Вип.20 С. 28-33

Золотухин А.А., Паевский В.В. Теоретические и методологические основы психологической подготовки волейболистов. Спортивные игры №2. Научный журнал. Харьков : ХГАФК, 2016. С.7-10

Курашвілі В. А. Психологічна підготовка спортсменів інноваційні технолігіі. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ibib.ltd.ua/osnovnyie-napravleniya-psihologicheskoy-34248.html

Мельник А.Ю. Вплив психоемоційного стану волейболістів на результативність змагальної діяльності. Спортивные игры №2. Научный журнал. Харьков : ХГАФК, 2016. С.16-18

Рогаль І.В., Васькевич С.С. Методи морально-вольової підготовки волейболістів у ЗВО. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 6 (114) С. 64-67 URL: https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=uk&id=25495

Федик О. В. Психологія спорту: матеріали для самопідготовки до семінарських занять для студентів спеціальності «Психологія». ІваноФранківськ : Інін, 2013. 226 c.

Штифурак В., Драчук А. Особливості психологічної підготовки в умовах спортивної діяльності на сучасному етапі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць. Вінниця. Вип. 1. 2017. С. 476–482.

Published

2023-09-30

How to Cite

Зайцева, Ю., Момот, О., & Новік, С. (2023). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF SPORTSMAN. SWorldJournal, 3(21-03), 38–43. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-044

Issue

Section

Articles