SHELTER AS A WAY OF ORGANIZING A SAFE SPACE FOR PERSONS WHO HAVE SUFFERED FROM DOMESTIC AND GENDER VIOLENCE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-048

Keywords:

shelter, safe space, gender-based violence, service, specialized services, protection, adaptation

Abstract

The article examines the features and basic principles of shelters for victims of domestic violence and gender-based violence. The importance of their creation for the implementation of local and regional initiatives to end gender-based violence is noted

Metrics

Metrics Loading ...

References

Аналітична довідка ООН: ґендерно зумовлене насильство, 2021. Веб сайт. URL: https://ukraine.un.org/uk/

United Nations Population Fund, 2021. Веб сайт. URL: https://ukraine.unfpa.org/uk/GBV_services.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Відомості Верховної Ради України, 2018. Веб сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text/

Жінки. Мир. Безпека: Інформаційно-навчальний посібник з ґендерних аспектів конфліктів для фахівців соціальної сфери / Колектив авторів. Київ, 2017. 172 с.

Типове положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі від 22 серпня 2018 р. № 655. Веб сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF#Text.

Підтримка людей, які пережили ґендерно зумовлене насильство: довідник-порадник із взаємодії. Веб сайт. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/27931/file/Mobile_booklet_Final.pdf.

Запобігання та реагування на ґендернозумовлене насильство під час війни та в післявоєнних умовах Досвід та рекомендації жіночих громадських організацій. Відень, Австрія, 2022 Веб сайт. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/c/7/532505.pdf.

Демченко І., Ревнюк Н. Спеціалізовані служби як спосіб організації безпечного простору для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2023 р.) / [ред.кол.: О.М.Котикова, М.І.Радченко, І.В.Прожога та ін.]; Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 31–33.

Published

2023-09-30

How to Cite

Демченко, І., Ревнюк, Н., & Іващенко, К. (2023). SHELTER AS A WAY OF ORGANIZING A SAFE SPACE FOR PERSONS WHO HAVE SUFFERED FROM DOMESTIC AND GENDER VIOLENCE. SWorldJournal, 3(21-03), 80–84. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-048

Issue

Section

Articles