THE INFLUENCE OF VARIETAL PROPERTIES ON THE FORMATION OF FEED PRODUCTIVITY OF SEED (SPRING) PEAS

Authors

  • Liubov Marinich Poltava State Agrarian University https://orcid.org/0000-0002-0073-9433
  • Anastasia Didenko Poltava State Agrarian University
  • Iryna Holub-Makovetska Poltava State Agrarian University

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-02-020

Keywords:

field peas (spring), varietal characteristics, fodder productivity, dry matter yield.

Abstract

Topicality. One of the ways to increase the productivity of the animal husbandry industry is to produce more feed at lower production costs. In order to achieve such a result, it is necessary to introduce highly productive, energy-saving agrophytocenoses,

Metrics

Metrics Loading ...

References

Sadik Sakmaсsi. Determine relationships among yield and yield components using correlation and path coefficient analyses in somer sown common vetch (vicia sativa L) genotypes. / S. Sakmacsi, А. Bilal, М. Karaka – department of field crops. – Antalia, Turcey, 2003. – P. 387—388.

Бабич А. О. Зернові бобові культури у вирішенні глобальної продовольчої проблеми (огляд) / А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна // Зб. наукових праць. – СГІ-НЦНС, Одеса, 2010. – Вип. 15 (55) – С. 153—166.

Аралова Т. С. Темченко І. В. Перспективні сорти горошку посівного, передані до державного сортовипробування протягом 2017-2018 років. Корми і кормовиробництво 2019; 87, с. 34-38. (частка авторства становить 80 %, планування і виконання експериментальних досліджень, аналіз даних, написання статті).

Кургак В.Г., Карбівська У.М. Особливості формування бобово-злакових агрофітоценозів на дерново-підзолистих ґрунтах Прикарпаття України. Корми і кормовиробництво. 2020. № 89. С. 121 - 133. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-12.

Сидорчук В. І., Васильківський С. П., Гладкіх Є. Ю. Роль природного добору в сучасній селекції. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2014. Т. 15. С. 234–237

Кургак В.Г., Волошин В.М. Підвищення ефективності використання багаторічних бобових трав на луках України. Посібник українського хлібороба «Біологізація землеробства»: Науковопрактичний збірник. К.: ТОВ «Сігматрейд», 2017. Том 1. С. 288-291.

Бабич А.О. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. Вінниця, 1994. 96 с.

Тюрин Ю. С., Золотарев В. Н., Косолапов В. М. Основные направления селекции и новые сорта вики посевной. Кормопроизводство. 2013. Вып. 2. С. 26–27.

Аралов О. В. Вплив агрокліматичних умов Правобережного Лісостепу України на формування зернової продуктивності у сортів вики посівної. Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 77. С. 81–85.

Аралова Т. С. Оцінка колекційних зразків горошку посівного за основними екологічними параметрами адаптивності насіннєвої продуктивності. Зб. Наукових праць Вінницького національного аграрного університету 2015; 1, с. 74-78.

Published

2023-11-30

How to Cite

Марініч, Л., Діденко, А., & Голуб-Маковецька, І. (2023). THE INFLUENCE OF VARIETAL PROPERTIES ON THE FORMATION OF FEED PRODUCTIVITY OF SEED (SPRING) PEAS. SWorldJournal, 2(22-02), 129–136. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-02-020

Issue

Section

Articles