THERE IS THE USE OF TRADITIONAL METHODS OF TREATMENT FOR HELP БІОЛОГІЧНОАКТИВНИХ OF ADDITIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-02-068

Keywords:

Traditional methods, nutritional supplements, phytotherapy, product of natural origin, nervous system, peripheral department, reparative processes, reduction, regression of neurological symptoms.

Abstract

Lately interest grows in M in relation to his general influence on the processes of exchange, positive influence on the function of organs and systems of organism. There is an idea, that application of preparations of M does not object the traditional met

Metrics

Metrics Loading ...

References

Коваленко П.Г. Вплив біологічно активної добавки мумійо на показники тромбоцитів у мешканців територій з постійною комбінованою дією природної та техногенної іонізуючої радіації. // Проблеми екології та медицини. – 2023. Т. 27. №1-2 – С. 42 – 45. DOI https://doi.org/10.31718/mep.2023.27.1-2.08

Рудавська ГБ., Тищенко ЄВ., Притульська НВ. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення. К.: Київ. нац. торг.–екон. у- т; 2002. 371 с.

Барабой ВА., Ракша-Слюсарева ОА. «Мумiйо-вiтас» – новий високоефективный профiлактичний та лiкарський препарат. Медичний консультант. 1997;1:14-17.

Ракша-Слюсарева ОА. та ін. Підходи до оцінки якості харчових добавок, спрямованих на корекцію харчування й регуляцію систем організму. Донецьк: ДонНУЕТ; 2010. 193 с.

Ракша-Слюсарева ОА. Харчові добавки. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ; 2014. 549 с.

Смоляр ВІ. Сучасна концепція та формула радіозахисного харчування. Лiкарська справа 1993;9:38-43.

Латипов А. О. О влиянии мумиё на некоторые показатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы при экспериментальном язвенном поражении толстой кишки / А. О. Латипов // Механизмы патол. процессов. Ташкент, 1980. – С. 25-30.

Published

2023-11-30

How to Cite

Сліпцова, Н., Коваленко, П., Євстигнєєва, А., & Тур, Я. (2023). THERE IS THE USE OF TRADITIONAL METHODS OF TREATMENT FOR HELP БІОЛОГІЧНОАКТИВНИХ OF ADDITIONS. SWorldJournal, 2(22-02), 102–108. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-02-068

Issue

Section

Articles