ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY – MANDATORY EDUCATION COMPONENT OF GENERAL OR PROFESSIONAL TRAINING IN TECHNICAL (ENGINEERING) EDUCATIONAL PROGRAMS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-04-004

Keywords:

Еlectromagnetic field theory, educational program, basic sciences, compulsory educational component, general and professional training

Abstract

The role of mandatory educational components of general or professional training in technical (engineering) educational programs is considered in the article. Modern licensed modern software for providing high-quality educational services in the study of

Metrics

Metrics Loading ...

References

Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін (монографія). – Вінниця: «Універсум Вінниця» 2006. – С. 292.

Косуліна Н. Г. Теоретичні основи електротехніки – фундаментальна дисципліна в системі вищої технічної освіти / Косуліна Н. Г., Мороз О.М., // Збірник науково-методичних праць «Підвищення ефективності інноваційної системи сталого розвитку університету». – Харків, ХНТУСГ. – 2012. – С. 162 – 168.

Робоча програма навчальної дисципліни «Електрика та магнетизм» http://phys.onu.edu.ua/pub/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%9F%D1%80%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Силабус навчальної дисципліни «Фізичні поля об`єктів технічного захисту інформації» https://nure.ua/wp-content/uploads/Passport_spec/PhD/Sillabus/125/08.2_%D0%A4%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%97%D0%86_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81_2021.pdf

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) «Додаткові розділи теорії кіл і основи теорії поля» https://toe.fea.kpi.ua/download/syllabus/syllabus_drtkotp_ed_et_2022.pdf

Мої курси. Мудл ДБТУ. http://moodle.btu.kharkiv.ua/my/courses.php

Published

2023-11-30

How to Cite

Косуліна, Н. (2023). ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY – MANDATORY EDUCATION COMPONENT OF GENERAL OR PROFESSIONAL TRAINING IN TECHNICAL (ENGINEERING) EDUCATIONAL PROGRAMS. SWorldJournal, 4(22-04), 3–7. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-22-04-004

Issue

Section

Articles