HISTORY OF THE CREATION OF THE INTERNATIONAL MIGRATION ORGANIZATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-053

Keywords:

International Organization for Migration (IOM), migration, refugees, international migration, UN.

Abstract

The article examines the history of the creation of the International Organization for Migration. The emergence of international migration as an international process of resettlement of people from one country to another and the creation of the first inte

Metrics

Metrics Loading ...

References

Денисюк П. Д. Основні тенденції міграційних процесів країн Європи. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 318-321. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2021/79.pdf

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, реґіональний та національний виміри: Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. К.: Довіра, 1998. 912 с.

Міжнародна організація з міграції. URL: https://www.iom.int/

Ніколаєвський В. М., Прохоренко Н. Є. Теоретико-методологічні засади вивчення міграції населення. Вісник міжнародного слов’янського університету. 2009. Т. 12. № 1. С. 34-39.

Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право : Підручник. Київ: КНТ, 2007. 639 с.

Pовенчак О. Види та етапи міжнародної міґрації: історико-соціологічний огляд. Соціальні технології. 2006. Випуск 29. С. 288-300.

Щиков П. П. Глобальна міграція в світі – стан та перспективи для України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 748. С. 119-231.

Migration for development: Within and Beyond Frontiers. 2015. 436 p. URL: https://publications.iom.int/books/migration-development-within-and-beyond-frontiers

Published

2024-01-30

How to Cite

Скрипник, О. (2024). HISTORY OF THE CREATION OF THE INTERNATIONAL MIGRATION ORGANIZATION. SWorldJournal, 3(23-03), 30–34. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2024-23-00-053

Issue

Section

Articles