MEDICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH ON PUBLIC SATISFACTION WITH THE SERVICES PROVIDED BY THE CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTER

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-023

Keywords:

medical and sociological research, questionnaire, specialist, consultative and diagnostic center, electronic eHealth system.

Abstract

Patient satisfaction with the quality of health care services tends to be the top-priority issue for health care facilities. The survey using questionnaires, making for the study of patient opinions and finding out patient satisfaction with online medical

Metrics

Metrics Loading ...

References

Коломієць О.О. (2018). Система охорони здоров’я в Україні: недоліки організації та ризики реформування. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Вип. 15. С. 18-27. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2018_15_5

Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г. (2013). Реформування охорони здоров'я: успіхи та перешкоди. Сучасні медичні технології. № 2. С. 24—26.

Сазонець І. Л., Зима І. Я. (2018). Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров’я України. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343

Пітюлич М.І. (2015). Соціальні нормативи і стандарти охорони здоров’я України. Ефективна економіка. – № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Юристовська Н. (2017). Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я. Ефективність державного управління. Вип. 3 (52). Ч. 1, с.192-199.

Published

2021-03-31

How to Cite

Кулешов, В. (2021). MEDICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH ON PUBLIC SATISFACTION WITH THE SERVICES PROVIDED BY THE CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTER. SWorldJournal, 3(07-03), 16–21. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-023

Issue

Section

Articles