RESULTS OF THE SURVEY OF DOCTORS OF THE CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTER OF THE PODILSKY DISTRICT OF KYIV REGARDING THE SATISFACTION WITH THE WORK OF THE INSTITUTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-01-028

Keywords:

medical and sociological research, questionnaire, specialist doctor, consultative and diagnostic Centre, National Health Service of Ukraine, electronic health care system.

Abstract

The quality of medical services is one of the main tasks of a medical institution. Patient satisfaction with the provided medical service to a large extent depends on the conditions in which it is provided. To determine the degree of satisfaction of doct

Metrics

Metrics Loading ...

References

Кабінет Міністрів України. Постанова від 5 лютого 2020 р. № 65. Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року;

Дячук Д. Д., Гур’янов В. Г., Шевченко М. В., Ященко Ю. Б. Задоволеність умовами та оплатою праці, системою мотивації медичних працівників багатопрофільного закладу охорони здоров’я. Український Журнал медицини, біології та спорту –№ 02 / 2016– С. 63-69.;

Гойда Н.Г., Горачук В.В. Медико-соціологічна інформація як інструмент управління якістю медичної допомоги / Тези доповідей конференції з 36 міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика та кібернетика :віхи розвитку ».–Київ.–2011. – С. 27.;

Горачук В.В.Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. Монографія / В.В. Горачук . – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. - С. 18- 23.;

Круть А. Г. Толстанов К. О. Дмитренко І. А. Горачук. В. В. Проблеми регулювання якості медичної допомоги в Україні та основні напрями їх вирішення. Медичні перспективи. 2022. Т. 27, № 1. С. 166-173;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 28.03.2013 № 249. Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Толстанов О. К. Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я : методичні рекомендації МОЗ від 2013 р.

Published

2022-09-30

How to Cite

Голубчиков, М., & Кулешов, В. (2022). RESULTS OF THE SURVEY OF DOCTORS OF THE CONSULTATIVE AND DIAGNOSTIC CENTER OF THE PODILSKY DISTRICT OF KYIV REGARDING THE SATISFACTION WITH THE WORK OF THE INSTITUTION. SWorldJournal, 1(15-01), 78–83. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-01-028

Issue

Section

Articles