NATURAL RESOURCES IN EVENT TOURISM: PLACE AND SIGNIFICANCE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-035

Keywords:

Natural resources, event tourism, importance of natural resources, natural environment, Ukraine

Abstract

The paper examines the concept of «event tourism», emphasizes the main approaches to the essence of event tourism. Characteristic features of event tourism are outlined. The importance of the natural resource component for the development of event tourism

Metrics

Metrics Loading ...

References

Вдовіна О.О. Подієвий туризм як складова комунікації. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14-15 квітн. 2022 р., Київ: КНУКІМ, 2022. С. 88-90. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/vdovina.htm (дата звернення: 18.05.2023).

Вовк К. Теоретична сутність поняття «подієвий туризм» та прикладні аспекти його використання. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3(19). С. 184-193. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/195734 (дата звернення: 17.05.2023).

Вовк К.М. Подієвий туризм як частина стратегії розвитку регіону. Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 19-21 груд. 2019. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 547-549. URL: https://tourlib.net/ statti_ukr/vovk4.htm (дата звернення: 18.05.2023)

Колесник В. Природні подієві туристичні ресурси України. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/19939/1/12.pdf (дата звернення: 18.05.2023).

Кравець О.М. Подієвий туризм: особливості та роль у регіональному економічному розвитку. Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти: матеріали інтернет-конф. Харків. 2019. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2170 (дата звернення: 16.05.2023).

Монастирський В.Р. Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу: навч. посібн. Львів: ННВК «АТБ», 2022. 200 с.

Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. URL: https://tourlib.net/ books_ukr/smal14.htm (дата звернення: 16.05.2023).

Ткаченко Т., Дупляк Т., Забалдіна Ю. Івент-індустрія та туризм у світовій економіці. Вісник КНТЕУ «Економіка туризму». 2020. № 4. С. 55-63. URL: http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/583 (дата звернення: 17.05.2023).

Published

2023-05-30

How to Cite

Чорна, Н., & Кізюн, А. (2023). NATURAL RESOURCES IN EVENT TOURISM: PLACE AND SIGNIFICANCE. SWorldJournal, 2(19-02), 86–91. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-035

Issue

Section

Articles