IMPLEMENTATION OF THE HACCP IN RESTAURANT

Authors

  • Oleh Bortnichuk National University of Food Technologies
  • Alina Kovtun National University of Food Technologies
  • Yelyzaveta Kobelianska National University of Food Technologies

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-070

Keywords:

restaurant, hazard analysis and critical control points, насср

Abstract

The HACCP system is mandatory under the legislation of most highly developed countries. One of the conditions of the Association Agreement between Ukraine and the EU is the approximation of national legislation to the legislation of European countries, in

Metrics

Metrics Loading ...

References

Биков В.Н. Система НАССР / В.Н. Биков. – Л.: НТЦ Леонорм – Стандарт, 2003. – 218 с.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів» від 22.07.2016 № 1602-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-18

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. – Чинний від 01.08.2007. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 39 с.

Дубодєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти. Проблеми економіки та управління. 2008. № 611. С. 130-134.

Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP): Наказ Мінагрополітики України від 01.10.2012 р. №590. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12.

Published

2023-05-30

How to Cite

Бортнічук, О., Ковтун, А., & Кобелянська, Є. (2023). IMPLEMENTATION OF THE HACCP IN RESTAURANT. SWorldJournal, 2(19-02), 127–132. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-070

Issue

Section

Articles