THE ESSENCE OF CULTURE-ORIENTED LINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO GRADE 11 STUDENTS

Authors

  • Olena Ardelian Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University https://orcid.org/0000-0002-7166-0095
  • Anastasiia Kotova Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-006

Keywords:

culture-oriented linguistics, culture-oriented linguistic competence, intercultural communication, verbal and non-verbal communication

Abstract

The paper investigates the importance of the culture-oriented linguistic competence development to grade 11 students as an indicator of readiness for intercultural communication. The aim of our study is to figure out the essence of the culture-oriented l

Metrics

Metrics Loading ...

References

Веклич Ю.І. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. № 3 (86). 2012. С. 118 – 121.

Вітренко А.В. Основні компоненти лінгвокраїнознавчої компетенції // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Випуск 29. С. 138-143.

Заволока С.І. Лінгвокраїнознавчий аспект викладання іноземної мови // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 73. Т. 1. С. 59-62.

Калинюк Т. До проблеми використання лінгвокраїнознавчих знань у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі // Вісник Львівського університету. 2009. Вип. 25. Ч. 3. С. 364–369.

Кечик О.О. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови // Філологічні науки. № 7. 2007. С. 64-66.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002. 328 с.

Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: навч. посіб. К.: Ленвіт, 2005. 208 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2010. 844 с.

Published

2023-09-30

How to Cite

Ардельян, О., & Котова, А. (2023). THE ESSENCE OF CULTURE-ORIENTED LINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO GRADE 11 STUDENTS. SWorldJournal, 3(21-03), 108–113. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-03-006

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)