TIME OF ACCESS OF GREEN MASS TRITICALE IN WINTER

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-05-01-025

Keywords:

winter triticale, sowing period, variety, mass, interphase period.

Abstract

This article considers the influence of sowing dates and biological features of the variety rates of phenological development of triticale plants. It was found that among the studied varieties, the earing phase occurs earlier in varieties AD 3/5, AD 44 an

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bilityuk A.P., Gorko V.S., Kalenskaya S.M. and others. (2004). Tritikale v Ukraine [Triticale in Ukraine]. M. – 376 р.

Druzyak V.G., Tsandur N.A., Dikun L.S. (2003). Urozhaynost novykh i perspektivnykh sortov myagkoy i tverdoy pshenitsy pri raznykh srokakh seva [Productivity of new and promising varieties of soft and durum wheat at different sowing dates]. In Bul. Uman state agr. un-t. – Uman. – Р. 719-723.

Kuperman F.M. (1984). [Morfofiziologiya rasteniy].Morphophysiology of plants. - M.: High. sсh.- 240 p.

Laptev Yu.P., Khlyupkin V.M. (1992). Fenomen tritikale [Triticale phenomenon]. - M.: Kolos. - 143 p.

Musynov K.M. (2005). Osenneye razvitiye ozimoy pshenitsy i yego vliyaniye na perezimovku rasteniy v usloviyakh sukhoy stepi Severnogo Kazakhstana [Autumn development of winter wheat and its influence on the overwintering of plants in the dry steppe of Northern Kazakhstan]. In Grain economy. - №3. - P.16-19.

Poberezhna A.A., Roychenko L.G., Matsyutevich V.S. (2002). Transformatsiya posevov kormovykh kul'tur i proizvodstvo kormov i kormovogo belka v period refomirovaniya APK [Transformation of fodder crops and production of fodder and fodder protein in the period of agro-industrial complex reform]. in Feed and fodder production. - Vinnytsia. - № 48. - P. 206-209.

Rakhmetov D.B. (2003). Rol' novykh kul'tur v obespechenii ustoychivogo razvitiya kormoproizvodstva v Ukraine [The role of new crops in ensuring sustainable development of feed production in Ukraine]. In Feed and feed production. - Vinnitsa. - №51. - P. 142-145.

Published

2020-11-30

How to Cite

Войцеховская, Е., рак, А., Худолей, Л., Свистунова, И., Ребезов, М., & Полторецький, С. (2020). TIME OF ACCESS OF GREEN MASS TRITICALE IN WINTER. SWorldJournal, 1(05-01), 61–64. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-05-01-025

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>