THE INFLUENCE OF ADVERTISING ACTIVITIES ON THE IMAGE OF A HOTEL ENTERPRISE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-051

Keywords:

image, advertising activity, promotion of services, hotel enterprise,

Abstract

The article analyzed the level of advertising activity in the hotel industry on social networks (Facebook, Instagram, Telegam, Twitter) and each individual's own website. The image coefficient of each researched hotel enterprise was evaluated and calculat

Metrics

Metrics Loading ...

References

Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки, 2018. №21. С. 284-287. Ткаченко Н. С. Особливості формування іміджу готельного підприємства. Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2018. URL: https://www.int-konf.org/uk/2013/ukrajina-naukova-24-26-12-2013-r/631-tkachenko-n-s-osoblivosti-formuvannya-imidzhu-gotelnogo-pidpriemstva

Камушков О.С., Язіна В.А. Застосування інтернет маркетингу рекламної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Економічна та продовольча безпека України, 2015. №8-9. С. 24-27.

Неіленко С.М., Павленко Д.О. Організація рекламної діяльності закладів готельного господарства. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23–24 березня 2022 р. Київ, 2022. Ч. 2. С. 120-122.

Тімар І.В. Імідж підприємства як інноваційний інструмент конкурентної боротьби на ринку готельних послуг. URL: http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-imenedzhment/6_timar.htm

Booking.com. URL: https://www.booking.com/

Hotelmix. URL: https://hotelmix.com.ua/

Hotels24. URL: https://hotels24.ua/

Tripadvisor. URL: https://www.tripadvisor.com/

Published

2023-05-30

How to Cite

Вівсюк, І., & Мазуркевич, І. (2023). THE INFLUENCE OF ADVERTISING ACTIVITIES ON THE IMAGE OF A HOTEL ENTERPRISE. SWorldJournal, 2(19-02), 108–112. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-051

Issue

Section

Articles